Rabu, 31 Maret 2010

Japanese Language

hello hello sekarang gue akan ngajarin Bahasa Jepang 1. kata yang dipakai di kelas (Kyōshitsu no shiji no kotoha)
  1. Hajimemashō (mulai)
  2. Owarimashō (selesai)
  3. Yasumimashō (istirahat)
  4. Wakarimasu ka (ngerti enggak?) jawabannya : hai wakarimasu/iie wakarimasen (hai : iya, iie : enggak)
  5. Mō ichido (sekali lagi)
  6. Kekkō desu (cukup)
  7. Dame desu (tidak boleh)
  8. Namae (nama)
  9. Shiken, Shukudai (ujian)
  10. Shitsumon, kotae rei (pertanyaan/contoh jawaban)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar